S.S.S.

e-Fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve elektronik belge biçiminde düzenlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan uygulamadır.

Ticari firma olarak Anonim, Limited, Gerçek ve Şahıs şirketi statüsünde bulunan mükellefler e-fatura uygulamasından yararlanabilir.

E-Fatura, sadece E-Fatura mükellefi olan mükelleflere kesilir.

Karşı e-fatura mükellefine kesilen e-fatura Ticari Fatura yada Temel Fatura adında iki ayrı senaryo ile kesilebilir. Ticari fatura olması durumunda karşı mükellef ilgili faturayı kabul yada red edebilir. İlgili faturayı 8 gün içerisinde cevap vermemesi durumunda otomatik kabul edilmiş olur. Temel fatura olması durumunda karşı mükelleften kabul yada red cevabı beklenmez. Karşı mükellef kabul etmek zorundadır.

Adınıza kesilen bir Temel E-Faturanın red edilmesi mümkün değildir. Red etme işlemi yerine iade edilmeli yada temel e-fatura iptal portalından gönderici tarafından iptale çekilip alıcı tarafından da onaylanmalıdır.

Adınıza kesilen Ticari E-Fatura size ulaştığında, ilgili fatura üzerinden sağ tıklama ile kabul yada red edebilirsiniz. Red et seçeneğinde red açıklaması yazabilirsiniz. Red yada kabul edilen ticari faturanın cevabı entegratöre gönderilmelidir. Aksi takdirde geçerli sayılmayacaktır.

Gelen bir e-faturanın gönderici alanında yer alan TC yada VKN ile kişinin kim olduğunu öğreniyoruz. İlgili kişi sistemde kayıtlı olan bir cari ise seçiyoruz. Tanımlı olmayan bir cari olması durmunda ekle seçeneği ile otomatik cari oluşturuyoruz.

Gelen malzemelerde ise daha önce bir eşleştirme yapıldı ise otomatik karşılığı bulunmaktadır. Eşleştirme yapılmadı ise bir defa eşleştirme yapılmalıdır.

Cari ve stok eşleştirmeleri yapıldıktan sonra, tek bir tıklama ile gelen faturadaki yüzlerce ürün hızlı bir şekilde Logo muhasebe programlarına aktarılmaktadır.

>

Faturalar elektronik ortama taşındığı için kağıt, baskı, posta ve arşivleme maliyetleri ortadan kalkar.

Faturalama ve muhasebe süreçlerinde hız artar, zamandan tasarruf sağlanır ve ticareti hızlanır.

Faturalar güvenilir bir şekilde elektronik ortamda saklanır, odalar dolusu klasörlenmiş arşivler ve saklama masrafları tarih olur.

Elektronik ortamdaki anlık ve otomatik veri kaydı ile hata oranı azalır.

Evraklarınız, faturalarınız kaybolmaz, gerektiğinde eski evraklara, faturalara saniyeler içerisinde ulaşılır.

Kağıt kullanımı en düşük seviyeye indiği için her yıl yüzbinlerce ağacın kesilmesi engellenir.

e-Fatura göndermek ve almak isteyen mükellefler; • e-fatura uygulaması üzerinde, kendilerine ait bir kullanıcı hesabı oluşturmalıdır. • e-fatura uygulamasından yararlanmak için Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı başvuru yapmalıdır. • Başvurunun uygun bulunması halinde de; o Tüzel kişler için Mali Mühür Sertifikası alınmalıdır, o Gerçek kişler için e-imzanızın bulunması yeterlidir. (Gerçek kişiler de dilerlerse faturalarını mali mühür ile imzalayabilir).

Logo, Özel Entegratörlük Hizmeti ile 7/24 aktif çalışan, hızlı ve güvenli bir sistemin yatırımını kullanıcı firma adına üstlenir. Böylece, elektronik fatura gönderme ve alma işlemleriniz teknik yeterliliğe sahip, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan özel entegrasyon izni almış hizmet sağlayıcısı eLogo'nun bilgi işlem sistemi tarafından gerçekleştirilir.

e-Fatura Portal Çözümü, e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımı sağlar. GİB’in sunduğu e-Fatura portalı üzerinden e-Faturaları manuel olarak alıp gönderebilmenize olanak sunar.

E-fatura mükellefi olduktan sonra kullanılabilen, e-fatura mükellefi olmayan firma yada bireylere kesilen elektronik fatura tipidir.

İnternet üzerinden satış yapan firmaların, e-arşiv statüsünde kestikleri, e-arşiv faturaya göre ekinde iade formu olan elektronik fatura tipidir.

E-Arşiv fatura olması durumunda, ilgili faturanın şahısa kesilmesi durumunda şahıs adı ve soyadı alanı zorunludur. Tasarım olarak e-arşiv fatura üzerinde kaşe ve yetkili imzasının görseli bulunmak zorundadır. E-arşiv faturalarının gib'e günlük raporlanması gerekmektedir.

E-Arşiv faturasının iptal işlemi satıcı tarafından yapılır. İptal cevabı gelir idaresi başkanlığına gönderilir.

E-Arşiv faturası kesildikten sonra, ilgili faturayı mail ortamında entegratör üzerinden gönderebileceğiniz gibi, boş bir a4 kağıda baskı yaparak elden de teslim edebilirsiniz.

E-Arşiv faturası kesilen şahsın adına kesilen belgenin mail ortamında gönderim zorunluluğu yoktur. İlgili belge baskı yapılarak elden teslim edilir.

E-Arşiv faturasını kestiğinizde, fatura irsaliye yerine geçer, ibaresi ile kesilirse irsaliyeli e-arşiv fatura hükmünde olması sebebi ile ayrıca irsaliye kesilmez.

e-Fatura’da, sadece sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir ve alınabilir. e-Arşiv ise e-Fatura kapsamı dışındaki firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmesini ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesini sağlar. e-Fatura’da, fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir ve kağıt çıktı alınamaz, e-Arşiv’de ise fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı olarak iletilebilir. e-Fatura’da UBL-TR formatı zorunluyken e-Arşiv’de istenilen format kullanılabilir. e-Arşiv’de belgeler mali mühür ve zaman damgasıyla onaylanıp saklanır, e-Fatura’da zaman damgası yoktur. e-Fatura’da gönderilen her fatura önce GIB’e iletilir, e-Arşiv’de GİB’e yalnızca ay sonlarında bir rapor ile bilgi verilir. e-Fatura’da GIB Portal, Entegrasyon, Özel Entegratör yöntemlerinden biri kullanılır. e-Arşiv kullanıcıları ise Özel Entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerine onay alarak kullanabilir.

e-Fatura uygulaması, e-Fatura mükellefleri arasında e-Fatura gönderilip alınmasına imkan tanır. e-Fatura mükellefi olmayan müşterilerinize genel hükümler doğrultusunda kağıt fatura veya e-Arşiv fatura düzenlemeniz gerekir.

Kağıt faturalardaki itiraz mekanizması mevzuatın izin verdiği ölçüde e-Faturada da uygulanabiliyor. e-Faturada temel fatura ve ticari fatura olarak iki çeşit bulunuyor. Ticari fatura, 7 gün için kabul ve red seçeneği sunarken, temel faturada itirazların sistem üzerinden değil, harici yollardan yapılması gerekiyor.

VUK'a göre fatura mal teslimi veya hizmet sağlamasından sonraki 7 gün içinde düzenlenmek zorundadır. Bununla beraber teknik olarak geçmiş tarihli bir fatura düzenlenmesi engellenmiyor.

VUK'a göre fatura mal teslimi veya hizmet sağlamasından sonraki 7 gün içinde düzenlenmek zorundadır. Bununla beraber teknik olarak geçmiş tarihli bir fatura düzenlenmesi engellenmiyor.

e-Fatura uygulamalarını hızlı ve güvenli bir biçimde kullanmanızı sağlar. İhtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirilen e-Fatura çözümlerinden, firmanıza en uygun olanı seçip, kullandığınız kadar ödersiniz. e-Fatura ile ilgili tüm sorularınızda veya problem yaşadığınız konularda teknik desteğimize anında ulaşabilir ve çözüme kavuşabilirsiniz.

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre zorunluluk kapsamına giren mükellef grupları; 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

Tüzel kişi mükelleflerin elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olmaları, gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya (NES) sahip olmaları, elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan mali mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir. E-fatura uygulaması için alınan mali mühür, e-defter uygulaması için de kullanılabilmektedir.

e-İmza gerçek kişiye verilmekte olup, kişinin ıslak imzasına karşılık gelmektedir. Mali mühür ise firmaya verilir, firma yetkilisi taahhüdü ile firma için oluşturulmuştur.

Zaman damgası, belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlayan araçtır. Elektronik defterlerin zaman damgalı olma zorunluluğu yoktur.

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyadır.

1 Sıra no’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile e-Defter uygulamasının ön koşullarından olan e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Yani e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmadan e-Defter uygulamasından yararlanılabilir.

İş gücü, zaman ve onay maliyetlerinde tasarruf sağlar. Fiziki arşivleme maliyetlerinin ortadan kaldırır. Kağıt, toner, baskı gibi maliyetleri ortadan kaldırır. İnternet üzerinden, bulunduğunuz yerden bağımsız olarak e-Defter işlemlerinizi yönetmenize olanak sağlar. Standart raporlar, e-Defter kayıtlarının orijinal biçimi ile geleceğe taşınması ve kayıtların güvenliği, kağıt defter onaylanması için yapılan noter masrafından tasarruf, kağıt tasarrufu sayesinde çevreye katkı sağlar.

https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ linkinden tüzel kişiler kendilerine ait mali mühür, gerçek kişiler ise kendilerine ait mali mühür veya elektronik imza ile başvurusunu internet üzerinden yapabilir. Kullanıcılar elektronik fatura uygulaması için temin ettiği mali mührünü elektronik defter uygulamasına başvurmak için de kullanabilir. Bunun dışında posta yolu ile başvurular kabul edilmemektedir.

Özel entegratörlük e-Defter saklama hizmetimiz uluslararası ve GİB'in standartlarında olup Türkiye'de lisans almış ve gereksinimleri yerine getirmiş ilk firmayız. Bununla birlikte; kullandığınız muhasebe programı ne olursa olsun, Logo e-Defter ile “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanmasını ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderilmesini sağlıyoruz. Logo e-Defter ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin kağıt ortamında basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetleri işlemleri elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapma imkanını sunuyoruz.

e-İrsaliye, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahip dijital irsaliye belgesidir.

e-Fatura uygulamasına dahil olan ve 487 Sıra Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan kullanıcılar isteğe bağlı olarak 01.01.2018 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına da dahil olabilir.

Hayır. 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliye” belgesi e-irsaliye kapsamına dahil edilmiştir.

Sadece e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı kullanıcılar e-irsaliye düzenleyebilir ve alabilirler.

Hayır, bu husus ileride değerlendirilecek.

Araç plaka numarası var ise çıktının götürülmesine gerek yoktur.

İrsaliye malın değerinden bağımsız olarak taşınacak olanın bir mal olup olmadığına bakar. Mevzuat gereği, merkez ve şube karşılıklı olsa dahi karşıdan karşıya geçirilen mal için merkezin şubesine veya şubenin merkeze irsaliye düzenlemesi gerekir.

Evet sevk irsaliyesi e-İrsaliye kapsamındadır. e-İrsaliye düzenleyen ve alan aynı taraf olabilir.

VUK'a göre fatura mal teslimi veya hizmet sağlamasından sonraki 7 gün içinde düzenlenmek zorundadır. Bununla beraber teknik olarak geçmiş tarihli bir fatura düzenlenmesi engellenmiyor.

e-Fatura uygulamalarını hızlı ve güvenli bir biçimde kullanmanızı sağlar. İhtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirilen e-Fatura çözümlerinden, firmanıza en uygun olanı seçip, kullandığınız kadar ödersiniz. e-Fatura ile ilgili tüm sorularınızda veya problem yaşadığınız konularda teknik desteğimize anında ulaşabilir ve çözüme kavuşabilirsiniz.