Logo Start 3 E-Devlet Paketi

Logo start 3 e-devlet paketi, küçük yada orta ölçekli firmaların ihtiyacı olan ön muhasebe süreçlerinde kullanılmak üzere tasarlanan bir ön muhasebe yazılımıdır.

Logo Start 3 E-Devlet paketi içerisinde cari yönetimi, stok yönetimi, kasa yönetimi, gider yönetimi, kazanç analizi, faturalama işlemleri, çek ve senet işlemleri gibi bir çok ön muhasebe modülü ile beraber, E-fatura ve E-arşiv modülleri yer alır. Logo Start 3 E-Devlet paketi ön muhasebe içerisinden e-fatura ve e-arşiv faturası kesilmesi ve gönderilmesine olanak tanır. Süreçler kolaylaşır, işlemler hızla tamamlanır.

Logo Start 3 E-Devlet Paketi içerisinde vergi mükellefinin herhangi bir portal uygulamasında gerek kalmadan, ön muhasebe içerisinden e-fatura ve e-arşiv fatura kesmesi ve tek tıklama ile ilgili faturaları karşı mükellefe iletmesi mümkündür. Gönderilen fatura otomatik olarak Logo entegratör portala kaydedilir ve yasal süre boyunca saklanır.

Logo Entegratör Portal da kullanılmak üzere alınan kontörlerin belge gönderiminde harcanma durumu;
Herbir gönderilen e-fatura için 1 Kontör harcanmaktadır.
Alınan her e-fatura için 1 kontör harcanmaktadır.
gönderilen her 2 e-arşiv faturası için 1 kontör harcanmaktadır.
e-defter saklama hizmeti için, e-defterin her 1Mb için 1 kontör harcanmaktadır.

Logo entegratör portal başvurusu için tıklayınız.
Logo entegratör portal girişi için tıklayınız.
2.065,00 (TRY)