E-Defter

E-Defter Nedir?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. İçerik olarak yevmiye defteri ve büyük defterin belirli kurallar dahilinde elektronik ortama taşınmış halidir.

E-Defter Uygulaması Kimler İçin Zorunlu?

1. Madeni yağ lisansı olan mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatı olanlar,

2. Kolalı gazoz, alkollü içecek ve tütün ürünlerini imal, inşa veya ithal eden mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatı olanlar 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen bu mükelleflere ilave olarak, 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

3. 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

4. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

5. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

E-Defter Uygulamasının Avantajları Nelerdir?

1. İşgücü, noter onayı, baskı, kâğıt, kartuş gibi operasyonel maliyetlerde tasarruf sağlayın.

2. Defter kayıtlarınızı dijital ortamda güvenli bir şekilde saklayın.

3. e-Defter uygulamasını mevcut yazılımınıza kolayca entegre edin.

4. Uluslararası standartlardaki XBRL teknolojisi ile raporlama işlemlerini kolaylaştırın.

5. e-Defter uygulamasına dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden ulaşarak, işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

6. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mevcut standartlarına uyumlu ve değişen mevzuata göre güncellenen yapısıyla işlemlerinizi güvenle takip edin.

E-Defter Gönderimi Logo Yazılım'da Nasıl Yapılır?