E-İrsaliye

E-İrsaliye Nedir?

E-İrsaliye, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve elektronik belge biçiminde düzenlenen, VUK gereği bir irsaliyede yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, ürün dolaşımının güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan uygulamadır. Özet olarak eski usül irsaliye sisteminin elektronik ortama taşınmış halidir.

E-İrsaliye Uygulaması Kimler İçin Zorunludur?

E-İrsaliye yeni resmi gazete yayını ile, yıllık satış cirosu 25.000.000₺ yi aşan tüm firmalar için zorunludur. Bazı sektörlerde ise ciro şartı aranmaksızın mükellefiyet zorunludur. E-İrsaliye mükellefi olabilmek için ciro yada sektör gözetilmeden gönüllülük esaslarına bağlı olarak geçiş yapılabilir. Zorunluluk özet tablosu için tıklayınız.

E-İrsaliye Uygulamasının Avantajları Nelerdir?

E-İrsaliye kullanan bir mükellef birçok konuda avantajlı durumdadır. Öncelikle baskı yapılmış bir matbu evrak ücreti ödemez, fatura yazıcısına ihtiyaç duymaz, zarf ihtiyacı yoktur, klasör ihtiyacı yoktur, arşiv odası ihtiyacı yoktur ve daha bir çok maddi yönde avantajı olduğu gibi işletmeye hız avantajı da sağlamaktadır. Kesilen e-irsaliyenin elektronik olarak gönderiliyor olması zaman konusunda da avantaj sağlamaktadır. Kesilen e-irsaliyelerine saniyeler içerisinde ulaşmak ise büyük kolaylıktır.