Blok kesim yöntemleri

Mermer ocaklarında yaptığımız çaltşmalarda; kayanın özeliklerine, kalınlıklarına ve
duruş pozisyonlarına gore kesimler planlanmaktadır. Kayaların mekanik ve fiziksel
Özelliklerine göre de blok kesim makınaları belirlenir. Ocakta kullanılacak
mak inal arın dizaynlarım bilmek. İşletmenin verimliliğini arttırması yanında,
makinalannın ömürlerinin uzaması demektir.
Kayaların litolojık özellikleııne, duruş ve yapılarına göre; “suyuna kesim”, “ters
kesim” ve “verevıne(eğik) kesinim” yapıldıklarını belirleyebiliriz. Suyuna kesim;
tabakalaşma veya şistozite veya akma yapılarına paralel olan kesim şeklidir. Polisaj
hattında baskı geldiğinde, en hızla dayanım ve baskıya gelen yüzeyi oluştururlar.
Fabrika fayans Ürününde, tabakalaşma şekilleri gözlenmez, bulutumsu bir yapı İzlenir.
Ters kesim; tabakalaşma düzlemine dik olan kesim türüdür. Fayans ürünlerinde
tabakalaşma izlen birbirine parelcl konumda olup, eğik değillerdir. Fakat bu yüzeye
dik olarak gelen basınçlar, suyuna kesim yüzeyine göre daha az olacaktır. Yani ters
kesimin basınç dayanımı, suyuna kesime gore daha az bulunmaktadır. Verevıne(eğik)
kesim; tabakalaşma düzlemine eğik olan kcsimleıdır Fabrika fayans lininlerinde
tabakalaşma izleri birbirine egık konumda bulunacaktır Bu yüzeye gelecek olan dikey
baskılar numunenin çatlamasına ve patlamasına sebep olabilmektedir. Verevine
yüzey, basınca en az dayanan yüzeyi oluşturmaktadır.
Kayaçların duruşları, kayacın eğime sahip olan pozisyonlarını içermektedir.
Ocaklarda bu konuma dikkal edilmeden kesimler yapılmakta olup. ürünler cila
hattında baskıya dayanmayarak, parçalanırlar. Ürünlerin parçalanmaları ve
dağılmaları ocaktaki patlatmalara bağlanmaktadır. Eğik tabakalı ocak işletmelerinde
yapılacak olan üçgen kesimler sonucunda elde edilen mamullerin polisaj hattındaki
baskı dayanımları azdır U kesimin planlanması halinde aynı yerlerden sağlam ürünler
elde edilecektir.