Neden Mermer

12 yıllık satış tecrübemle müşterilerime neden mermer kullanmaları gerektiğini bir çok kez anlattım. Bugün ise bu makalede sizlere mermer tercihinin ne derece doğru olduğunu anlatmaya çalışacağım.

Mermer denince bir çok doğal taşı kapsayan bir kelime gelir herkesin aklına ancak taşlar bir çok dalda ayrılmıştır. Doğanın bize sunduğu bu güzelliğin diğerlerinden farklı olmasının esas sebebi içindeki kimyasal bileşenlerdir aslında. Metomorfizma olayı sonucu kristalleşmenin bileşimi olan mermerin ülkemizde birçok yatağı bulunmaktadır. Dünya’da 7.sırada Türkiye üretim miktari ile göze çarpmaktadır. Mermerin değişik kesimle biçimleri olduğu gibi parlatma, kenar kırma ve benzeri şekillerde müşteriye sunumu yapılmaktadır. Mekanların genelde zeminleri olmak üzere duvar ya da diğer bölümlerinde de mermer kullanılmaktadır. İlk kullanımından bugüne birçok yapıda mermer yerini almıştır. Tarihi binalar, saraylar, hatta günümüzde mezar taşları ve etrafları bile mermerden yapılmaktadır. Dayanıklılığı, kalitesi ve herşeyden önce göze hitap edişi mermerin tercih edilme sebeblerinin başında gelir.

Blok kesim yöntemleri

Mermer ocaklarında yaptığımız çaltşmalarda; kayanın özeliklerine, kalınlıklarına ve
duruş pozisyonlarına gore kesimler planlanmaktadır. Kayaların mekanik ve fiziksel
Özelliklerine göre de blok kesim makınaları belirlenir. Ocakta kullanılacak
mak inal arın dizaynlarım bilmek. İşletmenin verimliliğini arttırması yanında,
makinalannın ömürlerinin uzaması demektir.
Kayaların litolojık özellikleııne, duruş ve yapılarına göre; “suyuna kesim”, “ters
kesim” ve “verevıne(eğik) kesinim” yapıldıklarını belirleyebiliriz. Suyuna kesim;
tabakalaşma veya şistozite veya akma yapılarına paralel olan kesim şeklidir. Polisaj
hattında baskı geldiğinde, en hızla dayanım ve baskıya gelen yüzeyi oluştururlar.
Fabrika fayans Ürününde, tabakalaşma şekilleri gözlenmez, bulutumsu bir yapı İzlenir.
Ters kesim; tabakalaşma düzlemine dik olan kesim türüdür. Fayans ürünlerinde
tabakalaşma izlen birbirine parelcl konumda olup, eğik değillerdir. Fakat bu yüzeye
dik olarak gelen basınçlar, suyuna kesim yüzeyine göre daha az olacaktır. Yani ters
kesimin basınç dayanımı, suyuna kesime gore daha az bulunmaktadır. Verevıne(eğik)
kesim; tabakalaşma düzlemine eğik olan kcsimleıdır Fabrika fayans lininlerinde
tabakalaşma izleri birbirine egık konumda bulunacaktır Bu yüzeye gelecek olan dikey
baskılar numunenin çatlamasına ve patlamasına sebep olabilmektedir. Verevine
yüzey, basınca en az dayanan yüzeyi oluşturmaktadır.
Kayaçların duruşları, kayacın eğime sahip olan pozisyonlarını içermektedir.
Ocaklarda bu konuma dikkal edilmeden kesimler yapılmakta olup. ürünler cila
hattında baskıya dayanmayarak, parçalanırlar. Ürünlerin parçalanmaları ve
dağılmaları ocaktaki patlatmalara bağlanmaktadır. Eğik tabakalı ocak işletmelerinde
yapılacak olan üçgen kesimler sonucunda elde edilen mamullerin polisaj hattındaki
baskı dayanımları azdır U kesimin planlanması halinde aynı yerlerden sağlam ürünler
elde edilecektir.

Türkiyede Mermer

Türkiye Üretimi; Doğal taşlar, doğadan çıkarıldıktan sonra ticari olarak işletilebilen en eski inşaat malzemeleridir. Tarih boyunca insanoğlu tarafından yapılarda ve anıtlarda güzelliği, dayanıklılığı nedeniyle kullanılmıştır. Zamanla kullanımı artan doğal taşlar günümüzde
özellikle inşaat, kaplama, döşeme, heykelcilik, mezar taşı yapımı, mıcır, porselen ve cam sanayi, optik sanayi ve süs eşyası yapımında kullanılmaktadır. Doğal taş sektörü, son dönemde yeni üreticilerin de pazara girmesiyle ivme kazanan; hem ülkemiz hem de dünya ticareti için
önem arz eden sektörler arasındadır. Dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye, 5,1 milyar m3 –13,9 milyar ton muhtemel mermer rezervine sahiptir.

Bu değer 15 milyar m3 olduğu tahmin edilen dünya rezerv toplamının %33’üne
karşılık gelmektedir. Türk doğal taş sektörü; çeşit ve rezerv zenginliği, sektör deneyimi, ham
madde bolluğu, deniz ulaşımında nakliye kolaylığı, dinamik sektör yapısı, kullanılan yeni
teknolojiler ve geniş renk skalası ile dünya doğal taş piyasasında önemli bir yere sahiptir.

× How can I help you?