Ücretsiz E-Geçiş Paketi

E-dönüşüm kapsamına dahil olan firmaların, herhangi bir ön muhasebe sistemi kullanmak istememeleri durumunda kullanabilecekleri entegratör portal hizmetidir. Entegratör portal kullanımı için Kontör satın alınmalıdır. Satınalınan kontörler ile, e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-ihracat gibi işlemleri portal üzerinden gönderilebilir.

Belge sayısı fazla olan vergi mükelleflerinin Logo entegratör portal kullanımı çok uygun değildir. Belge sayısı az olan ve zaman problemi olmayan firmaların işleyişi için uygundur. Logo entegratör portal hizmetini kullanabilmeniz için, öncelikle mali mühür almış olmanız ve bu mali mühür ile Logo entegratörlük hizmetini onaylamanız gerekmektedir. Logo Entegratör portaldan oturum açtıktan sonra size gelen belgeleri inceleyebilir, yada yeni belge kesip gönderebilirsiniz.

Logo Entegratör Portal da kullanılmak üzere alınan kontörlerin belge gönderiminde harcanma durumu;
Herbir gönderilen e-fatura için 1 Kontör harcanmaktadır.
Alınan her e-fatura için 1 kontör harcanmaktadır.
gönderilen her 2 e-arşiv faturası için 1 kontör harcanmaktadır.
e-defter saklama hizmeti için, e-defterin her 1Mb için 1 kontör harcanmaktadır.

Logo entegratör portal başvurusu için tıklayınız.
Logo entegratör portal girişi için tıklayınız.
*
0,00 (TRY)